Регистрация за събитие по проект "Gain Time"

Сдружение "ИТ Свят БГ" организира в България първо събитие за популяризиране на целите на проект "Gain Time" (www.gaintime.eu) и разпространение на резултатите досега. Проектът има за цел обобщаване на добрите практики в сферата на „обърнатата класна стая“ и игровото обучение, разработване на основен модел на „обърнато обучение" в средното училище, както и разработване на платформа за електронно обучение на учители в помощ при организиране на "обърната класна стая" и обучителни игри в тяхната практика. НПО Сдружение "ИТ Свят БГ" е един от осемте партньора по проекта с дейности във всичките 3 основни направления и фокус върху внедряването и платформа за електронно обучение. Основен консултант по проекта от страна на българския партньор е г-жа Антоанета Миланова, главен учител в СОУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище.

Събитието ще се състои на 21 август 2015 г. (петък) в гр. София в хотел "Света София". На него ще бъдат представени основните работни пакети на проекта, текущите резултати и плановете за изпълнение на проекта, който приключва през септември 2016 г. Ще бъдат представени първите резултати в проекта - сборник от добри практики в сферата на обърнатото и игрово обучение, наръчник за основния модел на обърнатото обучение. На събитието ще бъдат презентирани и дискутирани част от българските практики представени в проекта.

Целевата група на събитието са всички, които практикуват или имат интерес да практикуват обърнато обучение в своята практика, както и специалисти ангажирани в теоретични разработки на подобни видове иновативно обучение. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат поети от организатора - Сдружение "ИТ Свят БГ". Броят на участниците е ограничен. 

Регистрацията за събитието приключи.


"We never, ever in the history
of mankind have had access
to so much information
so quickly and so easily."

Vinton Cerf

Контакти

София 1303
ул. Пиротска 45 А, ап.13
info(at)it-world.bg 
тел. (+359)87-9698033

Открийте и във: