Нашите проекти

2017-2019
Проект "Е-класове" (Erasmus + Strategic Partnership, 2017-1-RO01-KA202-037344)
“Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability”
http://www.e-classes.eu; http://edu.e-classes.eu 

2014-2016
Проект "Gain Time" (№ 2014-1-ES01-KA201-004401) „Master Model to Gain Time in Your Classroom“ от програмата „Еразъм+“ на Европейската Комисия
www.gaintime.eu

„Gain Time“ е проект по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия, който стартира в края на 2014 година с координатор „CECE – CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA“ (Мадрид, Испания). В този проект Сдружение „ИТ Свят БГ“ е един от 8-те партньора заедно с два партньора от Италия, два от Португалия, още един от Испания, един от Турция и един от Норвегия. Проекта е с продължителност 24 месеца и има за цел обобщаване на добрите практики за „обърнато“ обучение, разработване на основен модел за организиране на „обърнато“ обучение в средното училище, както и разработване на платформа за електронно обучение на учители за организиране на обърнато обучение. „ИТ Свят БГ“ участва и в трите основни дейности по проекта с фокус върху внедряването на електронното обучение, както и организиране на две работни срещи с учители от страната.

2013-2014

"Cross-border Cooperation and Networking through e-learning and Career Development" (CCN) under the Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme

2012-2013
Deployment and customization of Moodle e-Learning platform for the Bulgarian "Global Libraries" Program
edu.glbulgaria.bg

2010-2012
Competency Assessment and Training for the Uptake of eGovernment Services by Public Authorities (COMPAT.eGov), EC LifeLong Learning Program
www.compategov.eu 

2012
Website of Project “Development for sustainable management and use of forests”
www.balkanforestry.eu

2011-2012
National Online Academy e-Learning Platform
www.noa-bg.eu

2010-2011
"Bulgarian National Schools Network Control Center Support" 
www.mon.bg

2010-2011 
"Senior Inter-generational Social Capital" (SISC)
EC LifeLong Learning Program
www.sisc-project.eu

2010 - present
"Cisco Networking Academy" 
cisco.netacad.net


"We never, ever in the history
of mankind have had access
to so much information
so quickly and so easily."

Vinton Cerf

Контакти

София 1303
ул. Пиротска 45 А, ап.13
info(at)it-world.bg 
тел. (+359)87-9698033

Открийте и във: